IV Niedziela Adwentu r. B
24 grudnia 2017

1.Dzisiaj w godzinach popołudniowych po zachodzie słońca w naszych domach rodzinnych przeżywamy Wieczerzę Wigilijną. Zadbajmy o tradycyjną chrześcijańską oprawę wigilijnej wieczerzy. To także okazja do pojednania, do scalenia naszych tak często powaśnionych, skłóconych ze sobą rodzin. Niech wigilijnej wieczerzy towarzyszy wspólna modlitwa, lektura Pisma świętego o Narodzeniu Pana Jezusa (Łk. R. 2), łamanie opłatkiem i śpiew kolęd oraz pastorałek. Przy wigilijnym stole wspominamy tych, którzy od nas odeszli do wieczności. Niech czas świąt będzie dla nas czasem szczerego i życzliwego zainteresowania się bliźnimi(biednymi i samotnymi). Stało się już w całej Polsce tradycją, że w każdym domu, na stole wigilijnym stawiamy świecę Caritas, dla wyrażenia naszej łączności i otwartego serca dla dzieci potrzebujących pomocy. Nie będzie dzisiaj mszy św. o g. 16.00 i 18.00. W Wigilię Bożego Narodzenia zgodnie z naszą tradycją obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i abstynencja od napojów alkoholowych. Zachęcamy serdecznie do śpiewania kolęd w rodzinnym gronie.

Czytaj więcej...

III Niedziela Adwentu r. B
17 grudnia 2017 r.

 1. Dziś przypada trzecia niedziela Adwentu, zwana niedzielą „gaudete” – „radujcie się” od pierwszych słów antyfony na wejście dzisiejszej Mszy Świętej. W tę niedzielę rozpoczynają się kwartalne dni modlitw o życie chrześcijańskie rodzin, przypominające nam o obowiązku ustawicznej modlitwy i troski o rodzinę własną i naszych bliźnich.

Czytaj więcej...

II Niedziela Adwentu r. B
10 grudnia 2017 r.

1. Przygotowujemy się do radosnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia. 21 grudnia spowiedź adwentowa. Dziś, w II Niedzielę Adwentu obchodzimy Dzień Solidarności z Kościołem na Wschodzie. W ramach osobistego przygotowania się do spotkania ze Zbawicielem w święta Bożego Narodzenia i w dniu Jego powtórnego przyjścia na ziemię starajmy się wspierać modlitwą i ofiarą materialną naszych braci w wierze żyjących na Wschodzie.

Czytaj więcej...

I Niedziela Adwentu r B
3 grudnia 2017

1. Liturgia dzisiejszej niedzieli w życiu Kościoła rozpoczyna nowy rok liturgiczny. Okres Adwentu, w który wkraczamy ma podwójny charakter: jest czasem oczekiwania na powtórne przyjście Chrystusa przy końcu czasów oraz okresem naszego przygotowania się do radosnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia. Zachęcamy Was do podjęcia postanowień adwentowych. Dzisiaj o g. 17.00 nabożeństwo różańcowe z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Zmiana tajemnic różańcowych. Dzisiaj w Zaleszanach Uroczystość odpustowa przeniesiona z 6 grudnia - suma o g. 11.00

Czytaj więcej...

XXXIV Niedziela Zwykła 26 listopada 2017 r.

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata

1. Dzisiejsza Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, została wprowadzona do kalendarza liturgicznego na zakończenie roku jubileuszowego przez papieża Piusa XI w 1925 roku. W odnowionej liturgii Kościoła uroczystość tę obchodzi się w ostatnią niedzielę roku kościelnego dla podkreślenia, że wszystko, co rodzaj ludzki w porządku przyrodzonym i nadprzyrodzonym posiada i czego się spodziewa, ma swój początek i swoje ukoronowanie w Chrystusie.

Czytaj więcej...