III Niedziela Wielkanocy r. B

  15 kwietnia 2018 r

1. Nadal przeżywamy okres radości płynącej z doświadczenia mocy Chrystusa zmartwychwstałego. Okres od zmartwychwstania do wniebowstąpienia Pan Jezus poświęcił tym, których najbardziej umiłował. Spróbujmy wejść do tego grona, poczujmy się zaproszeni do bliskiego przebywania ze Zmartwychwstałym, które najlepiej realizuje się poprzez nasz pełny udział w Eucharystii.

Czytaj więcej...

II Niedziela Wielkanocy r B – Miłosierdzia Bożego
8 kwietnia 2018 r.

1. Oktawę świat Zmartwychwstania Pańskiego kończy dzisiejsza Niedziela Miłosierdzia Bożego. Przypominamy, że jest możliwość codziennego zyskiwania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami za pobożne odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy przed Najświętszym Sakramentem. Chorzy mogą zyskać odpust poza kościołem. Każdy, kto jest w stanie Łaski Uświęcającej, szczególnie w dzisiejszą Uroczystość Miłosierdzia Bożego może zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. O g. 17.00 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego – zmiana tajemnic różańcowych.

Czytaj więcej...

Poniedziałek Wielkanocny
2 kwietnia 2018 r.

 1. Rozpoczynamy tzw. Biały Tydzień – Oktawę Wielkanocy, która jest przedłużeniem świętowania pamiątki Zmartwychwstania Pana Jezusa na cały tydzień, dlatego w najbliższy piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Aktualnie odprawiamy Nowennę przed świętem Miłosierdzia Bożego. "Nie lękajcie się!" – słowa wypowiedziane podczas Mszy św. inaugurującej pontyfikat papieża są hasłem 13. rocznicy śmierci Jana Pawła II przypadającej dzisiaj. Tegoroczne wspomnienie będzie także początkiem obchodów 40-lecia wyboru Karola Wojtyły na papieża. Polecamy Panu Bogu za Jego przyczyną Ojczyznę naszą, Kościół w Polsce i na świecie. W przyszłą niedzielę – w święto Miłosierdzia – o godz. 17.00 uroczyste nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego oraz zmiana tajemnic różańcowych. Po nabożeństwie zebranie Caritas Parafii, Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym, Legionu Maryi, Apostolstwa Modlitwy za kapłanów, Komitetów Ulicznych i Blokowych Rozbudowy i Remontu Kościoła, Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie, chóru parafialnego oraz Towarzystwa św. Brata Alberta połączone ze święconym. W przyszłą niedzielę początek Tygodnia Miłosierdzia.

Czytaj więcej...

Niedziela Palmowa r. B

25 marca 2018

1. Liturgia dzisiejszej niedzieli wprowadza nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu. O g. 10.30 poświęcenie palm w kościele, o g. 12.00 uroczyste poświęcenie palm na placu przy kaplicy św Jana Pawła II a następnie procesja z poświęconymi palmami do kościoła na sprawowanie Eucharystii. Najbliższe dni i ich bogata liturgia umożliwiają nam przeżywanie w sposób szczególny i pogłębiony tajemnicy Męki i Zmartwychwstania Chrystusa Pana.

Dzisiaj o g. 18.00 w sali widowiskowej Domu Parafialnego w wykonaniu młodzieży Misterium Męki Pańskiej. Serdecznie zapraszamy.

Czytaj więcej...

V Niedziela Wielkiego Postu r. B

18 marca 2018

1. Od dzisiejszej, piątej niedzieli Wielkiego Postu zmienia się charakter tego okresu liturgicznego. Cały czas towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania z łaski przebaczenia, którą miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć. Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. Od dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Skupimy się na rozważaniu Męki Pańskiej, stąd jeszcze większa zachęta do udziału w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali.

Czytaj więcej...