Niedziela św. Rodziny
31 grudnia 2017 r.

 

1. W dniu dzisiejszym przypada Niedziela Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Niech Święta Rodzina będzie wzorem i wsparciem dla wszystkich naszych rodzin. Uroczystość św. Rodziny jest także patronalnym świętem naszych sióstr – modlimy się w ich intencji a także o liczne powołania do Zgromadzenia.

Czytaj więcej...

IV Niedziela Adwentu r. B
24 grudnia 2017

1.Dzisiaj w godzinach popołudniowych po zachodzie słońca w naszych domach rodzinnych przeżywamy Wieczerzę Wigilijną. Zadbajmy o tradycyjną chrześcijańską oprawę wigilijnej wieczerzy. To także okazja do pojednania, do scalenia naszych tak często powaśnionych, skłóconych ze sobą rodzin. Niech wigilijnej wieczerzy towarzyszy wspólna modlitwa, lektura Pisma świętego o Narodzeniu Pana Jezusa (Łk. R. 2), łamanie opłatkiem i śpiew kolęd oraz pastorałek. Przy wigilijnym stole wspominamy tych, którzy od nas odeszli do wieczności. Niech czas świąt będzie dla nas czasem szczerego i życzliwego zainteresowania się bliźnimi(biednymi i samotnymi). Stało się już w całej Polsce tradycją, że w każdym domu, na stole wigilijnym stawiamy świecę Caritas, dla wyrażenia naszej łączności i otwartego serca dla dzieci potrzebujących pomocy. Nie będzie dzisiaj mszy św. o g. 16.00 i 18.00. W Wigilię Bożego Narodzenia zgodnie z naszą tradycją obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i abstynencja od napojów alkoholowych. Zachęcamy serdecznie do śpiewania kolęd w rodzinnym gronie.

Czytaj więcej...

III Niedziela Adwentu r. B
17 grudnia 2017 r.

 1. Dziś przypada trzecia niedziela Adwentu, zwana niedzielą „gaudete” – „radujcie się” od pierwszych słów antyfony na wejście dzisiejszej Mszy Świętej. W tę niedzielę rozpoczynają się kwartalne dni modlitw o życie chrześcijańskie rodzin, przypominające nam o obowiązku ustawicznej modlitwy i troski o rodzinę własną i naszych bliźnich.

Czytaj więcej...

II Niedziela Adwentu r. B
10 grudnia 2017 r.

1. Przygotowujemy się do radosnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia. 21 grudnia spowiedź adwentowa. Dziś, w II Niedzielę Adwentu obchodzimy Dzień Solidarności z Kościołem na Wschodzie. W ramach osobistego przygotowania się do spotkania ze Zbawicielem w święta Bożego Narodzenia i w dniu Jego powtórnego przyjścia na ziemię starajmy się wspierać modlitwą i ofiarą materialną naszych braci w wierze żyjących na Wschodzie.

Czytaj więcej...

I Niedziela Adwentu r B
3 grudnia 2017

1. Liturgia dzisiejszej niedzieli w życiu Kościoła rozpoczyna nowy rok liturgiczny. Okres Adwentu, w który wkraczamy ma podwójny charakter: jest czasem oczekiwania na powtórne przyjście Chrystusa przy końcu czasów oraz okresem naszego przygotowania się do radosnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia. Zachęcamy Was do podjęcia postanowień adwentowych. Dzisiaj o g. 17.00 nabożeństwo różańcowe z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Zmiana tajemnic różańcowych. Dzisiaj w Zaleszanach Uroczystość odpustowa przeniesiona z 6 grudnia - suma o g. 11.00

Czytaj więcej...