XXXIV Niedziela Zwykła 26 listopada 2017 r.

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata

1. Dzisiejsza Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, została wprowadzona do kalendarza liturgicznego na zakończenie roku jubileuszowego przez papieża Piusa XI w 1925 roku. W odnowionej liturgii Kościoła uroczystość tę obchodzi się w ostatnią niedzielę roku kościelnego dla podkreślenia, że wszystko, co rodzaj ludzki w porządku przyrodzonym i nadprzyrodzonym posiada i czego się spodziewa, ma swój początek i swoje ukoronowanie w Chrystusie.

Czytaj więcej...

XXXIII Niedziela Zwykła r. A
19 listopada 2017 r.

1. Dzisiaj po mszy św o g. 16.00 nabożeństwo różańcowe z wystawieniem Najświętszego Sakramentu w intencji zmarłych z wypominków. Można jeszcze do końca listopada składać karteczki wypominkowe w zakrystii. W intencji zmarłych modlimy się w dni powszednie o g. 17.30, w niedzielę o g. 17.00.

Czytaj więcej...

XXXII Niedziela Zwykła r. A
12 listopada 2017 r.

1. Dzisiaj, jak każdego roku w drugą niedzielę listopada, solidaryzujemy się z Kościołem prześladowanym w różnych częściach świata. My cieszymy się wolnością religijną, możemy swobodnie okazywać naszą wiarę w Boga i przywiązanie do Kościoła, ale nie możemy zapominać, że są na świecie kraje i narody, gdzie chrześcijaństwo jest prześladowane albo gdzie wyznawanie jakiejkolwiek religii jest źle odbierane przez sprawujących władzę. I dzisiaj wielu wyznawców Chrystusa, duchownych i świeckich, z powodu wiary płaci najwyższą cenę – oddaje swoje życie. Jeśli nie możemy tym braciom w wierze okazać innej pomocy, to przynajmniej ofiarujmy im dar modlitwy. Dziś pamiętamy szczególnie o Syrii.

Czytaj więcej...

XXXI Niedziela Zwykła r. A
5 listopada 2017

1. W listopadzie tradycyjnie pamiętamy o modlitwie za zmarłych. Nasza relacja do zmarłych jest wyrazem duchowej kultury. Polecając ich Bożemu miłosierdziu, miejmy na uwadze, że kiedyś sami będziemy w podobnej potrzebie. Za zmarłych podanych na karteczkach wypominkowych będziemy się wspólnie modlić każdego dnia miesiąca listopada: w dni powszednie o godz. 17. 30, w niedziele i święta o godz. 17.00.

Dzisiaj o g 17.00 nabożeństwo różańcowe z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Po nabożeństwie zmiana tajemnic różańcowych.

Czytaj więcej...

XXX Niedziela Zwykła r. A
29 października 2017 r
Rocznica Poświęcenia Kościoła

 1. Dzisiejsza, ostatnia niedziela października, obchodzona jest jako rocznica poświęcenia własnego, parafialnego kościoła, czyli oddania świątyni na wyłączną własność Panu Bogu. Dzisiaj dziękujemy za nasz parafialny Wieczernik, w którym gromadzimy się na modlitwie, na liturgii, w którym sprawujemy Najświętszą Ofiarę i inne sakramenty. Witamy serdecznie w naszej wspólnocie Ks dyr Diecezjalnego Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin dra Tomasza Cubera, który w dniu dzisiejszym od g 15.00 przeprowadzi Dekanalny Dzień Skupienia dla małżeństw z parafii naszego dekanatu. Zachęcamy małżeństwa z naszej parafii do licznego udziału w tym wydarzeniu. Dzisiaj nabożeństwo różańcowe o g. 17.00. W dni powszednie o g. 17. 30.

Czytaj więcej...