IV Niedziela Wielkanocy r. A
7 maja 2017 r.
O G Ł O S Z E N I A

1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy tydzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne. Każdego dnia tygodnia wspierać będziemy modlitwą powołanych do służby w Kościele i prosić będziemy o dar nowych, świętych powołań. Po mszy św o g. 12:00 spotkanie rodziców dzieci komunijnych.

Czytaj więcej...

III Niedziela Wielkanocy r. A
30 kwietnia 2017 r

1. Trwa okres radości płynącej z doświadczenia mocy Chrystusa Zmartwychwstałego. Wykorzystajmy ten czas na umocnienie duchowe poprzez przystąpienie do sakramentu pokuty i Eucharystii.

Czytaj więcej...

                                                                   II  Niedziela Wielkanocy r. A
                                                          Święto Miłosierdzia Bożego

                                                                  23 kwietnia 2017
1. Obchodzimy dziś Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Trwając w radości wielkanocnej, pamiętamy o zbawczej ofierze Chrystusa. Ciesząc się ze zmartwychwstania, oglądamy Jego przebite ręce, nogi i bok. Choć w naszym życiu pojawiają się i będą pojawiać różne trudności, dzięki Bożemu miłosierdziu możemy mieć nadzieję na życie wieczne.

Czytaj więcej...

Poniedziałek Wielkanocny
17 kwietnia 2017 r.

1. W tym tygodniu w liturgii trwa oktawa Zmartwychwstania Pańskiego, a to oznacza, że przez kolejnych osiem dni będziemy świętować uroczystość Zmartwychwstania Chrystusa. Niech Zmartwychwstały Chrystus napełni nas swoją mocą i pokojem, a radość płynąca z doświadczenia tego, że zostaliśmy odkupieni, niech towarzyszy wszystkim naszym działaniom. Niech nasze życie będzie nieustannym świadectwem dawanym Temu, który w nas pokonuje wszelkie zło i grzech i prowadzi do zwycięstwa. Wszystkim naszym parafianom i osobom przebywającym tu gościnnie życzymy pogodnego i pełnego Bożego błogosławieństwa przeżywania nie tylko tych świątecznych dni, lecz całego okresu paschalnego, który wielkanocną radość rozciąga na 50 dni – aż do uroczystości Zesłania Ducha Świętego.

Czytaj więcej...

                                                              Niedziela Palmowa r. A
                                                            9 kwietnia 2017 r.
1. Liturgia dzisiejszej niedzieli wprowadza nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu. O g. 10.30 poświęcenie palm w kościele, o g. 12.00 uroczyste poświęcenie palm na placu przy kaplicy św Jana Pawła II a następnie procesja z poświęconymi palmami do kościoła na sprawowanie Eucharystii. Najbliższe dni i ich bogata liturgia umożliwiają nam przeżywanie w sposób szczególny i pogłębiony tajemnicy Męki i Zmartwychwstania Chrystusa Pana. Gorzkie Żale o godz. 17.00. Bezpośrednio po Gorzkich Żalach msza św. bez kazania. Taca przeznaczona na kwiaty do Grobu Pańskiego.

Czytaj więcej...