Parafia Pw. Św. Franciszka Salezego i Andrzeja Boboli w Gorzycach

                                                              Niedziela Palmowa r. A
                                                            9 kwietnia 2017 r.
1. Liturgia dzisiejszej niedzieli wprowadza nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu. O g. 10.30 poświęcenie palm w kościele, o g. 12.00 uroczyste poświęcenie palm na placu przy kaplicy św Jana Pawła II a następnie procesja z poświęconymi palmami do kościoła na sprawowanie Eucharystii. Najbliższe dni i ich bogata liturgia umożliwiają nam przeżywanie w sposób szczególny i pogłębiony tajemnicy Męki i Zmartwychwstania Chrystusa Pana. Gorzkie Żale o godz. 17.00. Bezpośrednio po Gorzkich Żalach msza św. bez kazania. Taca przeznaczona na kwiaty do Grobu Pańskiego.

Czytaj więcej...

V Niedziela Wielkiego Postu r. A
2 kwietnia 2017

1. „Człowiek nigdy nie zazna szczęścia kosztem drugiego człowieka, niszcząc jego wolność, depcząc jego godność, hołdując egoizmowi. Naszym szczęściem jest człowiek dany nam i zadany przez Boga, a przez niego tym szczęściem jest sam bóg. Bóg przez człowieka.” Tak mówił przed laty św. Jan Paweł II, którego 12 rocznicę śmierci dzisiaj obchodzimy. Niech jego słowa pomogą nam autentycznie przeżywać ostatnie dni Wielkiego Postu.Od dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Skupimy się na rozważaniu Męki Pańskiej, stąd jeszcze większa zachęta do udziału w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali.

Czytaj więcej...

IV Niedziela Wielkiego Postu r. A
26 marca 2017 r.

1. Dzisiejsza, już czwarta niedziela Wielkiego Postu różni się nieco od pozostałych. W tradycji Kościoła nazywamy ją niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości. W połowie Wielkiego Postu Kościół wzywa wiernych do radości, aby wszyscy podejmujący trud przemiany serca wytrwali w tym niełatwym codziennym wysiłku.

Czytaj więcej...

                                                                      III Niedziela Wielkiego Postu r. A 
                                                                       19 marca 2017 r
1. Trzecia niedziela Wielkiego Postu, którą przeżywamy, wprowadza nas ponownie na drogę katechumenatu. Poprzez słowo Boże, które jest do nas skierowane w liturgii słowa, jesteśmy zaproszeni do pogłębienia naszej refleksji na temat chrztu, który przyjęliśmy.

Czytaj więcej...

                                               II Niedziela Wielkiego Postu r. A
                                                           12 marca 2017
1. II niedziela Wielkiego Postu – to Niedziela „Ad Gentes” – Dzień modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami. Wpatrując się w przemienione oblicze Jezusa, nie możemy zapominać, że na świecie wciąż są ludzie, do których nie dotarła jeszcze dobra nowina o zbawieniu. Dlatego też otoczmy serdeczną modlitwą i troską, także materialną, tych, którzy podejmują Boże wezwanie skierowane do nich tak, jak do Abrahama: „Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej…” Składamy serdeczne podziękowania za dar zużytego sprzętu elektronicznego, przeznaczonego na misje.

Czytaj więcej...