Parafia Pw. Św. Franciszka Salezego i Andrzeja Boboli w Gorzycach

 Czas powstania i erekcji parafii Gorzyce nie jest w pełni znany. Kronikarz Jan Długosz wspomina rok 1138, w którym istniała zorganizowana działalność Kościoła w miejscowości Gorzyce. "Słownik geograficzny Królestwa Polskiego" z r. 1881 podaje, że w r. 1326 parafia Gorzyce już istniała. Pierwotnie kościół był zlokalizowany na wzgórzu zwanym "Pączek". Ostatni kościół w tym miejscu spłonął w r. 1794. Za sprawą dziedzica Wiktora w r. 1828 wybudowano kościół drewniany na obecnym placu kościelnym, który spłonął 4 sierpnia 1944 r. od pocisków niemieckich. Działo się to na drugi dzień po wkroczeniu do Gorzyc armii sowieckiej. Obecny kościół (murowany) został wybudowany w latach 1947-1950 dzięki staraniom ks. Adama Osetka, ówczesnego proboszcza i dziekana dekanatu rozwadowskiego przy pomocy powołanego wcześniej Komitetu Budowy Kościoła, wg projektu inż. Wawrzyńca Dayczaka z Jarosławia. Kościół nie ma określonego stylu, jest przejściem do stylu nowoczesnego, tylko prezbiterium posiada cechy stylu romańskiego. Uroczyście poświęcony w 1958 r. przez bpa S. Jakiela. Parafia posiada akta parafialne od 1786 r.

W latach 1997-2000 kościół parafialny rozbudowano oraz postawiono nową dzwonnicę.