Parafia Pw. Św. Franciszka Salezego i Andrzeja Boboli w Gorzycach

III Niedziela Zwykła
Uroczystość św. Franciszka Salezego
25 stycznia 2015 r.

1.  Dzisiaj przeżywamy uroczystość odpustową św. Franciszka Salezego – Patrona naszej parafii, patrona dziennikarzy i mediów. Modlimy się za wstawiennictwem naszego św. patrona w intencji naszej parafii oraz za odpowiedzialnych w naszej ojczyźnie za przekaz obrazu i słowa w środkach masowej komunikacji, aby służyli prawdzie. Uroczysta suma odpustowa z udziałem księży z naszego dekanatu o godz. 12.00.

Czytaj więcej...